Privacy Statement

Privacy Statement Omnicom Media Group Nederland

Laatste update: maart, 2021

Wij van Omnicom Media Group Holdings Inc. (“OMG”) respecteren uw zorgen over privacy. Deze online privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die we verkrijgen via i) de website waarop een link naar deze online privacyverklaring verschijnt (“Site”) ii) uw gebruik van Google Assistant (hierna gezamenlijk: de “Diensten”). Deze online privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die we door gebruikmaking van de Diensten verkrijgen, hoe we de informatie kunnen gebruiken, met wie we deze kunnen delen en de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de informatie te beschermen en vertellen u hoe u contact met ons kunt opnemen over uw informatie en onze privacypraktijken.

OMG bestaat uit een netwerk van filialen, inclusief maar niet beperkt tot Accuen, Hearts & Science, OMD, PHD, Outdoor Media Group, Optimale sport / Fuse, Content Collective, Pathway, OMG Transact en Resolution Media. Deze online privacyverklaring is alleen van toepassing op de partners op wiens website deze online privacyverklaring wordt weergegeven. Voor de privacypraktijken van onze partners, moet u hun websites bezoeken om hun eigen privacykennisgevingen te bekijken.

Informatie die we verkrijgen

We kunnen de volgende categorieën en soorten persoonlijke informatie verkrijgen wanneer u ervoor kiest deze door gebruikmaking van onze Diensten te verstrekken:

 • Contactgegevens – zoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Diensten-informatie – persoonlijke informatie die u op of via onze Diensten verstrekt; en
 • Biografische informatie – zoals informatie over uw opleiding, werk, status om werkzaamheden te kunnen verrichten en andere informatie die relevant is voor specifieke banen waarvoor u mogelijk solliciteert.

Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen we bovendien bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, zoals cookies en web beacons. De informatie die we op deze manier verkrijgen, kan IP-adres, browserkarakteristieken, apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, informatie over acties op onze site en datums en tijden van websitebezoeken omvatten. Een “cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of een ander internetapparaat sturen om de browser van de bezoeker op unieke wijze te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een ‘web beacon’, ook bekend als een internettag, pixeltag of clear GIF, koppelt webpagina’s aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om informatie die via cookies is verzameld, terug te sturen naar een webserver. Via deze geautomatiseerde verzamelmethoden verkrijgen we “clickstream-gegevens”, een logboek van inhoud waarop een bezoeker klikt tijdens het browsen op een website en andere acties die op een dergelijke website worden uitgevoerd. Terwijl de bezoeker door de website klikt, kan een record van de actie worden verzameld en opgeslagen. Uw browser kan u vertellen hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze site kunt gebruiken.

Een voorbeeld van een dergelijke derde partij is Google Analytics, dat we gebruiken om demografische en andere informatie te verzamelen en analyseren, en waarmee Google bepaalde informatie verzamelt om te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Klik hier om u af te melden voor het gebruik van Google Analytics.

Informatie over onze cookiepraktijken is hier beschikbaar. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we informatie verzamelen met behulp van cookies of vergelijkbare geautomatiseerde middelen.

Hoe we de informatie gebruiken die we verkrijgen

We gebruiken de informatie die we door uw gebruikmaking van de Diensten verkrijgen om:

 • te reageren op en communiceren met u over uw verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het bepalen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame; het analyseren en verbeteren van onze producten, diensten en de Site; en het uitvoeren van boekhouding, auditing, facturering, afstemming en verzameling activiteiten);
 • gegevens te analysen en andere vormen van verwerkingen uit te voeren (inclusief markt- en consumentenonderzoek en trendanalyse);
 • te beschermen tegen, te identificeren en het voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden; en te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid, en deze te kunnen afdwingen.

Daarnaast gebruiken we informatie die online is verzameld via cookies, web beacons en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals (i) het aanpassen van de bezoeken van onze gebruikers aan onze Site en (ii) het verlenen van diensten aan u. We gebruiken deze informatie ook om technische en serviceproblemen te helpen diagnosticeren, onze Site te beheren, gebruikers van onze Site te identificeren en demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. We gebruiken clickstream-gegevens om te bepalen hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op webpagina’s van onze Site, hoe gebruikers door onze site navigeren en hoe we onze Site kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers.

We kunnen de informatie die we over u verkrijgen ook gebruiken op andere manieren waarvoor we specifieke kennisgeving verstrekken op het moment van verzameling.

Informatie die we delen met derden

We verkopen of delen op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze online privacyverklaring.

  • We delen persoonlijke informatie met derden die namens ons diensten verlenen. Deze derde partijen hebben van ons geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover nodig om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
  • We delen ook de persoonlijke informatie die we verkrijgen met onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte van deze online privacyverklaring genaamd ‘Hoe gebruiken we de informatie die we verkrijgen’.
  • Met betrekking tot persoonlijke informatie die is ontvangen of overgedragen in overeenstemming met het Privacy Shield Framework, is Omnicom Media Group onderworpen aan de wettelijke handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Daarnaast kunnen we informatie over u bekendmaken (i) als we hiertoe wettelijk of wettelijk verplicht zijn, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis van een rechtmatig openbaarmakingsverzoek, of (iii) wanneer we geloven openbaarmaking is noodzakelijk of passend om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.
  • We behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding, faillissement of liquidatie).

Uw opties

We bieden u bepaalde keuzes over hoe we met u communiceren en welke informatie we van u verzamelen. Als u uw voorkeuren wilt bijwerken, vraagt u ons om uw informatie uit onze mailinglijsten te verwijderen of een verzoek in te dienen. Neem contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte Contact met ons opnemen in deze online privacyverklaring.

Dataveiligheid

We hebben redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we verzamelen te beschermen; Vanwege het inherente open karakter van internet kunnen we echter niet garanderen dat alle informatie vrij is van ongeautoriseerde toegang door derden, zoals hackers, en uw gebruik van de site toont aan dat u dit risico aanvaardt.

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten of om te voldoen aan onze gegevensbewaarmethoden.

Als u zich in de Europese Unie bevindt met rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), zijn de volgende aanvullende secties van toepassing:

Redenen voor het gebruik van uw persoonlijke informatie: we vertrouwen op de volgende wettelijke basis om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Het kan nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven voor de uitvoering en uitvoering van het contract tussen ons en om u onze diensten te verlenen;
 • We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken waar dit nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belang en fundamentele rechten niet voorrang hebben op die belangen;
 • Als u specifiek instemt met bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die consistent is met die toestemming; en

We zullen ook persoonlijke informatie verwerken, overdragen, vrijgeven en bewaren wanneer we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is.

 • Indien van toepassing op grond van de AVG, hebt u het recht om eerder verstrekte toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken door contact met ons op te nemen via . Dergelijke personen hebben ook de volgende rechten:
 • Recht op toegang – Met dit recht kunnen personen een bevestiging krijgen dat hun persoonlijke gegevens worden verwerkt en kunnen personen om details vragen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens, waaronder, zonder beperking, categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke informatie is toegewezen. zijn of zullen worden bekendgemaakt en doeleinden van verwerking.
 • Recht op rectificatie – Met dit recht kunnen personen onjuiste persoonlijke informatie over hem of haar corrigeren.
 • Recht om de verwerking te beperken – Met dit recht kunnen personen de verwerking van persoonlijke informatie onder bepaalde omstandigheden blokkeren of onderdrukken.
 • Het recht op vergetelheid – Dit recht wordt ook wel het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd. Het is het recht van een persoon om persoonlijke informatie te laten wissen of om verwerking in specifieke omstandigheden te voorkomen.
 • Recht op gegevensportabiliteit – Met dit recht kunnen personen persoonlijke informatie op een veilige manier van de ene plaats naar de andere verplaatsen, kopiëren of overdragen zonder de integriteit en bruikbaarheid van de informatie te onderbreken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – Met dit recht kunnen personen bezwaar maken tegen bepaalde soorten verwerking, waaronder direct marketing, profilering en verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistieken.

Om een van de volgende rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via .

Gegevensoverdrachten

Een deel van de persoonlijke informatie die we door uw gebruikmaking van de Diensten over u verzamelen, wordt overgedragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, inclusief naar de Verenigde Staten. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen naar andere landen, beschermen we die informatie zoals beschreven in deze online privacyverklaring en voldoen we aan de toepasselijke wettelijke vereisten. U begrijpt dat gegevens (inclusief persoonlijke informatie) die in de Verenigde Staten zijn opgeslagen, onderworpen kunnen zijn aan wettige verzoeken van de rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten.

Als u zich in de EER bevindt, met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS, OMG (en haar dochterondernemingen: OMD Worldwide Holdings Inc., Media Services Inc., Accuen Inc., Resolution Media Inc., Pathway Group LLC , Hearts and Science LLC, OMG Entertainment & Sports LLC, PHD Media LLC, OMD USA LLC) voldoet aan de EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die respectievelijk is overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. OMG heeft het ministerie van Handel gecertificeerd dat het voldoet aan de Privacy Shield-principes. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken.

Als u onopgeloste problemen met privacy of gegevensgebruik heeft met betrekking tot de EU-VS. Privacy Shield of Swiss-U.S. Privacy Shield Framework dat we niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem contact op met onze in de VS gevestigde externe geschillenbeslechtingsprovider (gratis) op https://feedback-form.truste.com/ watchdog/request. OMG is ook onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Links naar andere websites

Onze Site kan voor uw gemak en informatie links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen worden beheerd door bedrijven die niet zijn aangesloten bij OMG. Gelinkte websites hebben meestal hun eigen privacybeleid of kennisgevingen. We raden u ten zeerste aan deze te bekijken als u gelinkte websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet zijn gelieerd aan OMG, het gebruik van die websites of het privacybeleid van die websites.

Gebruik Google Assistant

Op uw gebruik van Google Assistant is tevens de Google Privacy Policy van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van de Google Privacy Policy en het gebruik van persoonlijke informatie zoals daarin beschreven.

Updates van onze online privacyverklaring

Deze online privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen een prominente kennisgeving op onze Site plaatsen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in onze online privacyverklaring en bovenaan de kennisgeving aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze online privacyverklaring, of als u wilt dat wij informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via e-mail op of schrijf ons op:

Omnicom Media Group Holdings Inc.
Attn: Privacy Counsel
195 Broadway, Floor 28
New York, NY 10007

Bent u binnen de Europese Unie, neem dan contact op met:

Omnicom Media Group
Attn: Data Protection Officer
10 Regents Wharf
London
N1 9RL
Tel: +44 (0)203 349 6777</p

Bent u binnen Nederland, neem dan contact op met:

Omnicom Media Group
Professor W.H. Keesomlaan 4
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 545 2500</p

Deze privacyverklaring is vertaald vanuit het Engels. Indien er een fout in de vertaling is ontstaan, kan hier geen beroep op worden gedaan en verwijzen wij naar het originele Engelstalige Privacy Statement van Omnicom Media Group.